مواد روتین مورد نیاز

گلایسین  سبز زیست ژن بر پایه محصول مرک آلمان

گلایسین سبز زیست ژن بر پایه محصول مرک آلمان

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی

فیتاژل محصول سبز زیست ژن با اصالت هلندی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

آب اکسیژنه هیدروژن پراکساید شارلو

آب اکسیژنه هیدروژن پراکساید شارلو

قیمت : 290,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

پتاسیم کلراید شارلو

پتاسیم کلراید شارلو

قیمت : 160,000 تومان

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

اسید استیک گلاسیال شارلو

اسید استیک گلاسیال شارلو

قیمت : 0 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد