نمک های ماکرو کشت بافت

منیزیم سولفات محصول شارلو اسپانیا

منیزیم سولفات محصول شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

نیترات پتاسیم فرا خالص برند شارلو اسپانیا

نیترات پتاسیم فرا خالص برند شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 عدد

کلسیم نیترات محصول کمپانی  شارلو اسپانیا

کلسیم نیترات محصول کمپانی شارلو اسپانیا

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 بسته

آمونیوم نیترات، نیترات آمونیوم ، مرک آلمان کد101188

آمونیوم نیترات، نیترات آمونیوم ، مرک آلمان کد101188

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم

کلسیم کلراید دی هیدرات

کلسیم کلراید دی هیدرات

قیمت : 380,000 تومان

حداقل سفارش : 1 کیلوگرم